THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI & ÔN TẬP THÁNG 4 NĂM 2019

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ: Ngoại ngữ,

Tin chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao.)

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn Sinh viên tốt nghiệp, cán bộ lãnh đạo, công nhân viên chức đáp ứng chuẩn chức danh nghề nghiệp về CNTT và Ngoại ngữ theo quy định theo Thông tư 18/2016/TT-BCA.

Vì vậy Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Huế ICP tổ chức khai giảng các lớp Ngoại ngữ và lớp ôn tập, thi chứng chỉ CNTT cơ bản.

  1. Lớp Tiếng anh trình độ A2, B1
STT Chương trình Số tiết Thời gian khai giảng Thời gian thi Lệ phí (Ôn tập) Lệ phí (Thi)
1 Ôn tập – Luyện thi Ngoại ngữ A2 (Bậc 2/6)   45 tiết   13/04/2019   20/04/2019   3.000.000đ  
2 Ôn tập – Luyện thi Ngoại ngữ B1 (Bậc 3/6)   45 tiết   15/04/2019   05/2019   4.500.000đ   Theo Quy Định ĐHNN Huế

2.  Lớp Tin học chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản .

STT Chương trình Số tiết Thời gian thi Lệ phí (ôn tập – thi ) Ghi chú
1 Tin học Chuẩn CNTT  Cơ bản   Tự do   14/04/2019   450.000đ Thí sinh ôn tập trực tuyến trên Website
2 Lớp Ôn Tập Luyện Thi Chuẩn CNTT Cơ Bản   45 tiết Khai giảng 13/04/2019   600.000đ Dự thi miễn phí sau khi kết thúc ôn tập
Ghi chú: Chứng chỉ Tin học chuẩn CNTT do Sở GDĐT TT.Huế cấp và có giá trị vô thời hạn
  • Quyền lợi:

–  Hoàn trả 100% học phí nếu Học viên không đạt kết quả.

4. Địa điểm ôn tập – Thi: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học HUE ICP

Nơi nhận         GIÁM ĐỐC
– Trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo. Lưu: Trung tâm Huế ICP (VT,GV).                      Võ Anh Hùng