THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 10 NĂM 2018

THÔNG BÁO 1
KHÓA ÔN TẬP – LUYỆN THI B1

khai giảng ngày 10/10/2018

THÔNG BÁO 2
LỊCH THI TIN CHUẨN CNTT NGÀY 14/10/2018.

THÔNG BÁO 3
Ôn luyện thi A2 NGÀY 14/10/2018