THÔNG BÁO LỊCH THI NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2018

THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 8
Thi TIn học Chuẩn CNTT: 450k ngày 16/8/2018
Thi A2 xét tốt nghiệp: 16/8/2018
Ôn tập B1 (dành cho sinh viên qua A1,A)
LẤY BẰNG NHANH – ĐẢM BẢO KẾT QUẢ