Thẻ

Tố chức hoạt động nhóm

Tổ chức cho sinh viên học tập theo nhóm – một phương pháp giảng dạy tích cực TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN HỌC TẬP THEO NHÓM – MỘT PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC 1. Dẫn nhập Để hội nhập xu thế phát triển chung của thế giới, của thời đại, yêu cầu cấp bách đang đặt ra đối với …

Đọc tiếp =>

Ngành công nghệ tương lai

Tương lai của ngành IT nằm ở 13 công việc này 19:00 28/06/2018 1  Công nghệ thông tin (IT) đang là một trong những ngành phát triển nhanh nhất tại Mỹ. Dưới đây là 13 công việc triển vọng nhất trong ngành này, theo Business Insider. Có thể bạn đã biết rằng những công việc trong ngành công nghệ thông …

Đọc tiếp =>