Thẻ

WEB

3 kiến thức thiết kế web cơ bản PHẢI BIẾT By Đặng Ngọc Bình Đây là 3 kiến thức về thiết kế web cơ bản bạn cần PHẢI BIẾT trước khi làm website dành cho những bạn mới bắt đầu học làm website. Ba điều này bao gồm: Tên miền (domain), Hosting (máy chủ) và mã nguồn phần mềm. Bài viết này giúp …

Đọc tiếp =>