Thẻ

THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 8 NĂM 2018

TỔ CHỨC THI TIN HỌC CHUẨN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  Dự kiến: NGÀY 12/8/2018   THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Huế ICP thông báo về việc tuyển sinh đào tạo, bồi  dưỡng và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT như sau: Đối tượng đào tạo, …

Đọc tiếp =>