Videos

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI & ÔN TẬP THÁNG 4 NĂM 2019

THÔNG BÁO (Về việc tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ: Ngoại ngữ, Tin chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao.) Nhằm tạo điều kiện cho các bạn Sinh viên tốt nghiệp, cán bộ lãnh đạo, công nhân viên chức đáp ứng chuẩn chức danh nghề nghiệp về CNTT và Ngoại ngữ theo quy định theo Thông …

Đọc tiếp =>

THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 8 NĂM 2018

TỔ CHỨC THI TIN HỌC CHUẨN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  Dự kiến: NGÀY 12/8/2018   THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Huế ICP thông báo về việc tuyển sinh đào tạo, bồi  dưỡng và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT như sau: Đối tượng đào tạo, …

Đọc tiếp =>