LƯU TRỮ

THÔNG TƯ CNTT

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Số:    03 /2014/TT-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2014   THÔNG TƯ Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị …

Đọc tiếp =>

NGOẠI NGỮ

http://www.benschool.edu.vn/vi/tin-tuc/247-thu-thuat-su-dung-ung-dung-phan-mem-de-hoc-ngoai-ngu.html Thủ thuật học ngoại ngữ 02-03-2016 | Chuyên mục: Tin tức Ed M. Wood, giáo viên, phiên dịch viên tiếng Anh, Tây Ban Nhà và Đức, đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ vào việc học ngoại ngữ. Các ứng dụng giáo dục đang ngày càng trở nên phổ biến, đóng vai trò hỗ trợ và đôi …

Đọc tiếp =>