LỊCH THI TỰ DO

THÔNG BÁO LỊCH THI TỰ DO

Tổ chức thi Anh văn A, B, C tự do hàng tháng, hàng tuần

Vào thức 7, CN

NHANH TAY ĐĂNG KÝ

NHANH TAY ĐĂNG KÝ

Liên hệ qua Nhân viên, Cộng tác viên, Trưởng Phòng Kinh doanh, Giám đốc, Phó Giám đốc Để đăng ký Đảm bảo thu lệ phí  theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo