TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC HUẾ ICP - 25C Lê Hồng Phong - 02343.933993

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Huế ICP thông báo về việc tuyển sinh đào tạo, bồi  dưỡng và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT như sau: Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: Cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên,… của Trường. Mục đích đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT – Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin do Trung tâm ngoại ngữ – …

Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Huế ICP thông báo về việc tuyển sinh đào tạo, bồi  dưỡng và cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT như sau: Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: Cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên,… của Trường. Mục đích đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT – Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin do Trung tâm ngoại ngữ – …

Đọc thêm

THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 12 NĂM 2017

Tổ chức thi Tin học Chuẩn Công nghệ thông tin  ngày 17 và 24 tháng 12 năm 2017 Lệ phí: 900.000 đồng giảm còn 450.000 đồng Anh văn B: 500.000 đồng Anh Văn CL 700.000 đồng

Đọc thêm

LỊCH THI THÁNG 10 NĂM 2017

THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 10 NĂM 2017 TIN HỌC: THỨ 7, CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN ANH VĂN: 7 HÀNG TUẦN TIN HỌC CHUẨN CNTT: 15/10/2017 A1,A2,B1,B2: 15/10/2017

Đọc thêm

LỊCH THI

THÔNG BÁO LỊCH THI THÁNG 9 NĂM 2017 TIN HỌC: THỨ 7, CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN ANH VĂN: 7 HÀNG TUẦN TIN HỌC CHUẨN CNTT: 24/9/2017 A1,A2,B1,B2: 24/9/2017

Đọc thêm