THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI THÁNG 11 NĂM 2018

THÔNG BÁO 1
KHÓA ÔN TẬP – LUYỆN THI B1

khai giảng ngày 10/11/2018

THÔNG BÁO 2
LỊCH THI TIN CHUẨN CNTT NGÀY 11/11/2018.

LỊCH THI TIN CHUẨN CNTT NGÀY 25/11/2018.

THÔNG BÁO 3
Ôn luyện thi A2 NGÀY 14/11/2018