TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC HUẾ ICP - 25C Lê Hồng Phong - 02343.933993
Trang chủ / THÔNG BÁO (Trang 2)

THÔNG BÁO

KHÓA THI NĂM 2017

Khóa thi tin học ứng dụng, Ngoại ngữ tháng 6: 15/7/2017 Khóa thi tin học ứng dụng, Ngoại ngữ tháng 7: 20/7/2017 Khóa thi tin học ứng dụng, Ngoại ngữ tháng 8: 27/7/2017 Khóa thi tin học ứng dụng tháng 9: 27/9/2017 Khóa thi tin học ứng dụng tháng 10: …

Đọc thêm